O rajdzie

Program rajdu

Termin rajdu – 3 września 2017 roku (niedziela). Startujemy z Biłgoraja, Józefówa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zamościa i Zwierzyńca.


Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego, uczestnicy rajdu wyruszą jednocześnie zorganizowanymi grupami z Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zamościa, Zwierzyńca, i spotykają się wspólnie w rejonie Wzgórza Polak w pobliżu wsi Panasówka, gdzie nastąpi zakończenie rajdu. Po odpoczynku i posiłku zostanie zapalony znicz i złożona wiązanka kwiatów na pamiątkowym obelisku.

 • Przy pomniku pan Tomasz Brytan wygłosi prelekcję na temat wydarzeń historycznych bitwy powstańczej z 3 września 1863 r. oraz prezentacja obozowiska powstańczego przez Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.
 • Przy ognisku wspólne śpiewanie piosenek turystycznych

Poszczególne grupy w sposób zorganizowany lub uczestnicy rajdu indywidualnie wrócą do miejsca wyjazdu. Uczestnicy w ciągu dnia przejadą dystans kilkudziesięciu kilometrów, w dużej części drogami polnymi i leśnymi z kilkoma podjazdami na wzgórza Roztocza.


Cele rajdu

 • Uczczenie pamięci uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku w 153 rocznicę zwycięskiej bitwy na Wzgórzu Polak pod Panasówką
 • Promocja atrakcyjności turystycznej - korytarza wschodniego szlaku rowerowego Green Velo
 • Popularyzacja turystyki rowerowej na Roztoczu i Puszczy Solskiej
 • Propozycja organizatorów na aktywny wypoczynek, w którym mogą uczestniczyć całe rodziny (trasa rodzinna z Tereszpola)
 • Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorstw z regionu Biłgoraja, Józefowa, Szczebrzeszyna, Tereszpola, Zwierzyńca, i Zamościa wspierających aktywne formy wypoczynku, ochronę przyrody i pamięć historyczną o Powstaniu Styczniowym
 • Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza i Puszczy Solskiej

Trasy

Przebieg tras rajdu

Grupa Biłgoraj - Trasa I (dla zaawansowanych)

Dystans: ok. 28 km + trasa powrotna
Zbiórka: 9:00 - parking przy sklepie Aldik (ul. Zamojska)
Wyjazd: 9:30
Trasa: Biłgoraj - Ignatówka - Trzęsiny - Wzgórze Polak
Kierownik: Piotr Kołodziejczyk

Grupa Biłgoraj - Trasa II

Dystans: ok. 23 km + trasa powrotna
Zbiórka: 9:00 - parking przy sklepie Aldik (ul. Zamojska)
Wyjazd: 9:35
Trasa: Biłgoraj - Wola Duża - Tereszpol - Wzgórze Polak
Kierownik: Tadeusz Dzikoń

Grupa Józefów

Dystans: ok. 30 km + trasa powrotna
Zbiórka: 9:00 - Rynek w Józefowie
Wyjazd: 9:30
Trasa: Józefów - Florianka - Sochy - Wzgórze Polak
Kierownik: Kazimierz Wancisiewicz

Grupa Szczebrzeszyn - Trasa I

Dystans: ok. 27 km + trasa powrotna
Zbiórka: 9:00 - Rynek (Pl. Kościuszki)
Wyjazd: 9:30
Trasa: Szczebrzeszyn - Centralny Szlak Rowerowy Roztocza - Czarnystok - Lipowiec - Wzgórze Polak
Kierownik: Janusz Kapecki

Grupa Szczebrzeszyn - Trasa II (dla zaawansowanych)

Dystans: ok. 45 km
Zbiórka: 9:00 - Rynek (Pl. Kościuszki)
Wyjazd: 9:30
Trasa: Szczebrzeszyn - Rozłopy - Sasiadka - Szperówka - Kawęczynek - Lipowiec - Wz. Polak
Kierownik: Zbigniew Kita

Grupa Tereszpol

Dystans: ok. 15 km
Zbiórka: 11:00 - parking przy Urzędzie Gminy
Wyjazd: 11:30
Trasa: Tereszpol - Szozdy - Sochy - Wzgórze Polak
Kierownik: Marek Kulik

Grupa Zwierzyniec

Dystans: ok. 18 km
Zbiórka: 9:30 - parking przy Osrodku Edukacyjnym RPN (ul. Plażowa)
Wyjazd: 10:00
Trasa: Zwierzyniec - Lipowiec - Wz. Polak
Kierownik: Tadeusz Grabowski

Grupa Zamość

Dystans: ok. 35 km
Zbiórka: 8:00 - Rynek Wielki (przy Ratuszu)
Wyjazd: 8:30
Trasa: Zamość - Mokre - Hubale - Wychody - Wólka Wieprzecka - Kosobudy - Obrocz - Zwierzyniec - Wz. Polak
Kierownik: Andrzej Dziaduszek

Organizatorzy

Organizatorami rajdu w 2017 r. są PTTK Oddział w Biłgoraju oraz Gmina Tereszpol. Współorganizatorzy: Ambra SA, Roztoczański Park Narodowy, Józefowska Kawaleria Rowerowa, PTTK Oddział w Zamościu, Stowarzyszenie Miłośników Roztocza – Rowerowe


Organizatorzy zapewniają:

 • turystyczną opiekę przewodnicką na trasie rajdu
 • pomoc medyczną (na poszczególnych trasach dostęp do materiałów opatrunkowych w standardzie tzw. apteczki samochodowej)
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • serwis techniczny na trasie przejazdu
 • smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące
 • okolicznościowe gadżety
 • możliwość zdobycia nagród w konkursach
 • garść wiedzy o Roztoczu, Puszczy Solskiej i historii tych regionów
 • garść refleksji historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym

Sponsorzy rajdu

Sponsorem głównym rajdu jest Ambra SA. Patronat sprawuje Wiceprezes Zarządu, pan Grzegorz Nowak. Dodatkowo rajd Wzgórze Polak dofinansowano ze środków Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Patronat medialny

Dzięki uprzejmości naszych patronów o rajdzie można dowiedzieć się w regionalnych mediach i portalach internetowych.


Zapisy

Zapisy na rajd odbywają się w każdej miejscowości, z której startuje grupa. Chętni moga się zglaszać telefonicznie bądź e-mailowo - dane kontaktowe przedstawiamy poniżej.


Biłgoraj

Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju

ul. Kościuszki 41/43

84 688 00 00

poitbilgoraj@interia.pl

Józefów

Józefowska Kawaleria Rowerowa

Kazimierz Wancisiewicz

501 404 783

jkrowerowa@gmail.com

Szczebrzeszyn

Janusz Kapecki

600 423 828

januszkap@wp.pl

Tereszpol

Urząd Gminy Tereszpol

ul. Długa 234

84 687 60 05

gmina@tereszpol.pl

Zamość

PTTK Oddział w Zamościu

ul. St. Staszica 31

84 639 31 43

pttk.zamosc@pro.onet.pl

Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2

84 687 22 86 w. 365

informacja@roztoczanskipn.pl